TLETTIN SENA MIT-TWAQQIF TAL-GVERN LOKALI  Markers
00:10:17
 Seat number 1